Polityka prywatności, pliki cookie oraz zgodność z RODO

Polityka prywatności w w kontekście plików COOKIES

Niniejsza polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej widniejącej pod adresem www.olimel.pl

Definicje

Poprzez pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Pliki „cookies” używane są w celu:
– Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika
– Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie się logować
– Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
– Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics
– Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, Adkontekst
– Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: plus.google.com Facebook.com

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– Sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
– Stałe – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Właściciel Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Postanowienia końcowe

1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Właścicielem Serwisu reklamodawców.

2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Zgodność z regulacjami przepisów RODO

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, zawierającą informację odnośnie sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Firma:
Olimel
z siedzibą:
os. Tysiąclecia 11/27
61-255 Poznań
NIP: 7822360656

Jak można skontaktować się z nami we wszystkich sprawach dotyczących polityki prywatności ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących zarządzaniem Państwa danymi osobowymi.

1)      drogą elektroniczną na adres e-mail: hurtownia@olimel.pl

3)    drogą telefoniczną: 605888054

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka określa w szczególności zasady gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskiwanych przez naszą firmę zarówno podczas

 • rejestracji konta w sklepie,
 • korzystania ze Sklepu,
 • podczas dokonywania zakupów bez zakładania konta,
 • w przypadku rozpoczęcia  subskrybowania newslettera

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie polski w postaci plików na elektronicznych nośnikach pamięci

KTO MA DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Do Państwa danych osobowych dostęp mają pracownicy firmy OLIMEL.
Państwa dane osobowe nie przekazujemy podmiotom trzecim.

W pewnych określonych przypadkach Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.
Państwa dane osobowe mogą też zostać przekazane przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie w celu dostarczenia Państwu zamówionych w naszym sklepie towarów.

W jaki celu i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu:

 • w zakresie niezbędnym w związku z pozyskaniem od Państwa zamówienia, jego realizacji i dostarczenia.
 • w celu marketingu naszych towarów i usług.

W realizacji powyzej opisanych celów będziemy przetwarzać następujące dane:

 • Państwa imię, nazwisko,
 • adres,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • numer NIP,
 • nazwę firmy,
 • adres dostawy,
 • historię zamówień,

Podanie w/w danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednak nie podanie tych danych może uniemożliwiać skorzystanie z funkcjonalności sklepu OLIMEL.PL

W przypadku chęci przetwarzania przez nas danych w sposób inny niż opisany powyżej, poinformujemy o tym Państwa drogą mailową co umożliwi Państwa decyzję o akceptacji tego stanu rzeczy lub o skierowaniu do nas prośby o zaprzestanie dalszego przetwarzania Państwa danych oraz ich usunięcia z naszej bazy danych.

Jaka jet podstawa prawna dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych

 •   konieczność realizacji umowy (umów) zawartej z Państwem, jak również podjęcie działań przed zawarciem takich umów na Państwa żądanie
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 •  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 •  Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych jak i w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej takich jak e-mail,
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zbierane przez naszą firmę dane pochodzą wyłącznie od Państwa.

 

Państwa prawa w kontekście przepisów RODO

W celu realizacji Państwa praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: hurtownia@olimel.pl

Przysługują Państwu następujące prawa:

1) Prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe,oraz do uzyskania dostępu do nich dla potrzeby uzyskania takich informacji jak:

 •  cel, zakres i sposób przetwarzania Państwa danych osobowych,
 •  od kiedy Państwa dane są przetwarzane,
 •  źródło z którego pochodzą Państwa dane,
 •  kto może być odbiorcą Państwa danych,

Mają też Państwo prawo do:

 •  sprostowania Państwa danych osobowych
 •  uzupełnienia Państwa danych osobowych
 •  usunięcia Państwa danych osobowych, bez potrzeby argumentowania tego żądania

Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W celu cofnięcia danych osobowych prosimy o złożenie takich prośby w formie wiadomości e-mail.
Przyjęcie takiej dyspozycji zostanie potwierdzone przez administratora Państwa danych, firmę Olimel, drogą mailową w odpowiedzi zwrotnej.

Ochrona Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe obsługiwane są jedynie przez osoby przeszkolone w tym zakresie.
Do przechowywania danych używane są bezpieczne narzędzia oraz usługi jedynie profesjonalnych firm hostingowych respektujących postanowienia RODO.